/Y Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobrau Whatuni Student Choice 2018
Y Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobrau Whatuni Student Choice 2018 2018-03-19T15:13:30+00:00

Project Description

Y Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobrau Whatuni Student Choice 2018

Mae boddhad myfyrwyr wedi sicrhau bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i henwebu mewn tri chategori yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2018 (WUSCAs).

Yn cael ei chynnal am y pumed tro, mae Seremoni wobrwyo WUSCA yn cydnabod sefydliadau ar gyfer rhagoriaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd academaidd a chymdeithasol.  Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr i gael gwybodaeth amgen sy’n wahanol i’r systemau graddio prifysgol traddodiadol. Mae’r gwobrau’n seiliedig ar gyfartaledd  miloedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr i Weithian. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi’i chynnwys ar restr fer y categorïau ‘Cwrs a Darlithwyr’, ‘ôl-radd’ a ‘Cefnogaeth i Fyfyrwyr’.

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol ar gyfer Profiad Myfyrwyr:

“Rydym yn falch iawn o fod ar y rhestr fer mewn tri chategori ar gyfer Gwobrau Whatuni 2018. Mae staff y brifysgol yn gweithio’n galed i sicrhau bod bywyd prifysgol ein myfyrwyr yn un pleserus a chyflawn, felly mae cael cydnabyddiaeth fel hon, sy’n seiliedig ar adborth myfyrwyr, yn newyddion ardderchog. Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i’n cenhadaeth ac rydym yn parhau i gyflwyno mentrau newydd i helpu i wella’r cynnig i’n myfyrwyr.

Mae’n bleserus iawn inni dderbyn canlyniadau da mewn meysydd yr ydym yn ymfalchïo ynddynt, yn enwedig gan mai’r myfyrwyr eu hunain sy’n pleidleisio ac yn penderfynu ar y gwobrau hyn. Mae ymgysylltu myfyrwyr yn flaenoriaeth yn y Drindod Dewi Sant ac yn hanfodol i gyflawni profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod llais y myfyrwyr yn rhan annatod o’n gweithgareddau cynllunio trwy’r sefydliad. ”

Mae Dai Rogers, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, yn croesawu’r ffaith fod y Brifysgol wedi’i henwebu yn y categori ‘Cymorth i Fyfyrwyr’. Ychwanegodd:

“Rydym yn mwynhau perthynas waith agos gyda’n myfyrwyr ac rydym yn falch iawn o’r gefnogaeth a ddarperir i’n myfyrwyr gan ein staff sy’n gweithio’n galed iawn i sicrhau bod profiad myfyrwyr yn y brifysgol, ar draws ein campysau, o safon uchel.”

Cyhoeddir enillwyr Gwobrau Whatuni 2018 yn swyddogol ar 19 Ebrill mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Llundain.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk