/Seminarau Tymor y Gwanwyn yn y Ganolfan Uwchefrydiau
Seminarau Tymor y Gwanwyn yn y Ganolfan Uwchefrydiau 2018-03-19T15:18:02+00:00

Project Description

Seminarau Tymor y Gwanwyn yn y Ganolfan Uwchefrydiau

Seminarau Tymor y Gwanwyn yn y Ganolfan UwchefrydiauMae seminarau ymchwil y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn nodwedd reolaidd o galendr y gymuned Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth. Mae’r siaradwyr yn amrywio o ysgolheigion ar ddechrau eu gyrfa i athrawon nodedig gan ddod o sefydliadau ar draws y DU a thu hwnt. Gwahoddir pob siaradwr i rannu ei ymchwil diweddaraf ar amrywiaeth eang o bynciau’n ymwneud â diddordebau staff y Ganolfan.

Bydd cyfres tymor y gwanwyn yn agor gyda darlith ar 25 Ionawr gan barhau drwy gydol mis Chwefror a Mawrth, gyda seminarau Cymraeg a Saesneg am yn ail:

25 Ionawr 2018
Neb yn y bwlch: darllen hanes Cymru heb Saunders Lewis
Dr T. Robin Chapman (Prifysgol Aberystwyth)

8 Chwefror 2018
Yamnaya, Corded Ware, Bell Beakers and the Indo-Europeanization of a Continent
Dr Volker Heyd (Prifysgol Bryste)

22 Chwefror 2018
Cofio 1718: Cymru a’r Llyfr
Dr Eryn Mant White (Prifysgol Aberystwyth)

8 Mawrth 2018
Dating the Genealogies of Medieval Wales
Dr Ben Guy (Prifysgol Caergrawnt)

22 Mawrth 2018
Yng nghysgod y Saesneg, adfer a chreu dwy dreftadaeth leiafrifol: y Gymraeg yn y D.U., a’r Sbaeneg yn U.D.A.
Yr Athro Tudur Hallam (Prifysgol Abertawe)

Cynhelir pob seminar yn Ystafell Seminar y Ganolfan am 5pm. Bydd y papurau o ddeutu 50 munud o hyd, ac yna ceir cyfle i’r gynulleidfa holi cwestiynau. Estynnir croeso cynnes i bawb.

I gael rhagor o wybodaeth am bob seminar, neu os hoffech gael eich gosod ar y rhestr bostio a derbyn manylion seminarau a chynadleddau’r dyfodol, e-bostiwch y ganolfan: canolfan@cymru.ac.uk