/Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Ymchwil
Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Ymchwil 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Ymchwil

Cynhaliwyd Gwobrau cyntaf Prifysgol Bangor am Ragoriaeth Ymchwil nos Lun, â’r nod o ddathlu safon uchel ymchwil yn y Brifysgol.

Ymhlith yr enillwyr roedd prosiect ymchwil cydweithredol ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Enillodd prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750-2010 a gyllidir gan yr AHRC ac a fu’n adolygu a dathlu’r modd yr oedd teithwyr o Ewrop yn gweld Cymru, y wobr am brosiect neu raglen ragorol yn y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Arweinir prosiect gan y prif ymchwilydd yr Athro Carol Tully (Bangor), gyda’r cyd-ymchwilwyr Dr Heather Williams (Canolfan Uwchefrydiau) a Dr Kathryn Jones (Abertawe).

Derbyniodd yr Athro Tully y wobr gan ddweud:

“Rwyf wrth fy modd bod prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru wedi derbyn cydnabyddiaeth yn y modd hwn. Mae wedi bod yn esiampl wych o ymchwil ar y cyd yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau a bydd yn siŵr o gael effaith economaidd a diwylliannol. Roedd yn waith tîm o’r cychwyn, ac mae gweithio efo cydweithwyr yng nghymunedau academaidd a diwylliannol ar draws Cymru a thu hwnt wedi bod yn brofiad gwych.”

Gan adeiladu ar ysgolheictod sy’n bodoli eisoes ar ysgrifennu taith yn Saesneg am Gymru, mae’r prosiect yn ceisio ehangu’r cwmpas drwy ymchwilio i amrywiaeth eang o ffynonellau, fel teithlyfrau, ysgrifau, dyddiaduron neu lythyrau gan Ewropeaid cyfandirol. Mae adolygu’r cofnodion hyn nad ydyn nhw wedi’u hastudio’n flaenorol yn helpu i ailddiffinio canfyddiadau o Gymru, ac ar y cyd ag arddangosfa deithiol am ddim, mae’n dangos sut mae Cymru wedi’i gweld gan deithwyr o Ewrop dros y cyfnod o 260 o flynyddoedd.

Mae crynodebau a gwybodaeth fanwl am hanesion gan deithwyr Ewropeaidd ar gael yn rhydd ar gronfa ddata ar-lein y prosiect Accounts of Travel, ynghyd â gwybodaeth ar o ddeutu 400 o gofnodion taith eraill.

Wrth siarad am y prosiect, dywedodd yr Athro Dafydd Johnston, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau:

“Mae partneriaethau cydweithredol o’r math hwn yn elfen bwysig o strategaeth ymchwil y Ganolfan Uwchefrydiau, ac rydym ni wrth ein bodd fod gwaith arloesol Dr Heather Williams a’i chydweithwyr wedi’i gydnabod gan y dyfarniad hwn.”

Dyfeisiwyd y Gwobrau i ddathlu llwyddiannau unigol staff academaidd mewn gwahanol bwyntiau yn eu gyrfa, a chyflwynwyd cyfanswm o chwe Gwobr i unigolion a thimau ymchwil neu brosiectau ymchwil penodol. Yn dilyn y noson wobrwyo gyntaf hon, bydd y Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil yn cael eu cynnal bob yn ail flwyddyn â gwobrau Effaith ac Arloesi y Brifysgol.

Ceir rhagor o wybodaeth am brosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru, 1750-2010 ar y wefan: http://etw.bangor.ac.uk/cy/node/599