/PCYDDS yn cyflwyno Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows am yr unfed flwyddyn ar ddeg
PCYDDS yn cyflwyno Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows am yr unfed flwyddyn ar ddeg 2018-01-29T07:50:22+00:00

Project Description

PCYDDS yn cyflwyno Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows am yr unfed flwyddyn ar ddeg

Cynhelir cystadleuaeth nodedig Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddydd Sul 11 Mehefin.

Sefydlwyd y wobr ryngwladol hon er anrhydedd y tenor byd-enwog o Gymru, Stuart Burrows, gyda’r nod o helpu unawdwyr ifanc i ddatblygu yn eu gyrfaoedd cerddorol.  Gyda rhai o’r cantorion ifanc mwyaf addawol yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae’r noson hefyd yn gyfle i glywed rhai o dalentau operatig gorau’r dyfodol.

A hithau bellach ar ei hunfed flwyddyn ar ddeg, mae’r gystadleuaeth wedi denu cystadleuwyr o bob cwr o’r byd ac fe’i hystyrir yn un o ddigwyddiadau pwysicaf y DU i gantorion ifanc.   Y beirniaid mawr eu bri i’r gystadleuaeth eleni yw’r Fezzo-soprano, Buddug Verona James a Nicholas Winter o Opera Cenedlaethol Cymru.

Y llynedd enillydd y gystadleuaeth oedd Bongani Justice Kubheka, Bariton o Dde Affrica a drechodd gystadlu brwd gan ddau ar hugain o gantorion ifanc dawnus eraill.

Yn ogystal â’r anrhydedd o ennill y teitl arobryn, dyfernir hefyd wobr ariannol o £4000 i enillydd y gystadleuaeth.

Ganwyd a magwyd Bongani Justice yn Newcastle, tref ddatblygol yn nhalaith KwaZulu Natal yn Ne Affrica. Yn 2010 cofrestrodd i astudio ar gyfer Diploma Perfformio mewn Opera ym Mhrifysgol Cape Town, gan hyfforddi gyda’r bariton Patrick Tikolo a derbyn hyfforddiant opera gan yr Athro Kamal Khan. Graddiodd yn 2014 gyda 4 gradd â Rhagoriaeth.   Yn Hydref 2015, o ganlyniad i gefnogaeth ysgoloriaeth lawn gan Ganolfan Mileniwm Cymru, symudodd Bongani i Gaerdydd i barhau â’i astudiaethau gyda Rhaglen Meistr mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch yn Academi Llais Ryngwladol Cymru dan hyfforddiant Dennis O’ Neill.

Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn denu cystadleuwyr o bob cwr o’r byd ac fe’i hystyrir yn un o ddigwyddiadau pwysicaf y DU i gantorion ifanc.

Mae Stuart Burrows yn gyn-fyfyriwr Coleg y Drindod ac fe’i hystyrir yn un o Denoriaid Telynegol Gorau’r Byd.

Ac yntau wedi’i eni yng Nghymru, mae’i yrfa wedi mynd ag ef i bob un o brif Dai Opera’r byd, gan ganu’r holl brif rolau i’r tenor.  Mae wedi ymddangos yn y Metropolitan Opera, Efrog Newydd ddeuddeg tymor yn olynol – record i unrhyw ganwr o Brydain – ac mae wedi cael yr anrhydedd o gael ei wahodd gan y Met nifer o weithiau i ymuno â nhw ar daith o’r UDA.

“Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn mynd o nerth i nerth ac mae’n anrhydedd i ni fod y tenor byd-enwog yn rhoi’i enw i’r gystadleuaeth hon,” meddai’r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ganolog i ddatblygu cyfleoedd ym maes y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru ac mae’n ymfalchïo yn ei henw da am fod yn sefydliad sy’n meithrin ac sy’n datblygu egin ddoniau ifanc,” meddai ymhellach.

Trefnydd y gystadleuaeth yw Eilir Owen Griffiths – darlithydd cerddoriaeth yn y Brifysgol ac arweinydd cwrs y cwrs perfformio cyfrwng Cymraeg poblogaidd – BA Perfformio.   Bu Eilir hefyd yn astudio yn y Brifysgol yng Nghaerfyrddin ac mae wedi addysgu yn y sefydliad am y 12 mlynedd ddiwethaf.

Yn ogystal â bod â mwy na 15 mlynedd o brofiad yn Gyfarwyddwr Cerddorol ac yn gyfansoddwr, mae Eilir hefyd yn Gyfarwyddwr Cerddorol Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.   Mae hefyd wedi ennill llawer o wobrau am ei waith fel cyfansoddwr yn cynnwys ‘Tlws y Cerddor’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008.

“Eleni mae’r gystadleuaeth yn dathlu’i hunfed flwyddyn ar ddeg.   Y llynedd roedd gennym ni 22 o gystadleuwyr o bob cwr o’r byd yn canu yn y gystadleuaeth a chawsom ni ddiwrnod arbennig iawn.

“Cafwyd rownd derfynol anhygoel yn 2016 gyda safon y canu’n rhagorol.   Rwy’n siŵr y bydd y rheini sy’n cystadlu eleni hefyd yn rhoi noson i’w chofio i ni.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yng Ngwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows eleni, mae modd lawrlwytho ffurflen gais o http://www.uwtsd.ac.uk/cy/stuartburrows/index.php

Cynhelir Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yng Nghapel y Brifysgol ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant ddydd Sul 11 Mehefin.

Bydd tocynnau ar gael cyn hir.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476