/Noson gerddorol yng Nghanolfan Dylan Thomas
Noson gerddorol yng Nghanolfan Dylan Thomas 2018-01-29T07:50:22+00:00

Project Description

Noson gerddorol yng Nghanolfan Dylan Thomas

Nos Wener, 17 Chwefror, bydd Canolfan Dylan Thomas yn cynnal noswaith o gerddoriaeth hyfryd wedi’i threfnu gan Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV).

Bydd y cyngerdd yn cynnwys myfyrwyr WIAV yn canu repertoire eang o ganeuon ac mae er budd eu taith arfaethedig i’r Unol Daleithiau. Bydd y côr o Sir Benfro Bella Voce yn ymuno â nhw ac yn westeion yn y cyngerdd.

Côr o 16 o leisiau benywaidd yn Sir Benfro yw Bella Voce. Fe’u ffurfiwyd yn 2014 ac yn fuan iawn maen nhw wedi datblygu enw da am amrywiaeth ac ansawdd eu repertoire.  Mae’r côr yn derbyn ysbrydoliaeth ac arweiniad gan eu cyfarwyddwr, Sarah Benbow, gyda’r talentog Seimon Morris yn cyfeilio, ac mae’n llawn athrawon, gyda chwech o athrawon uwchradd, pum cynradd a phedair athrawes fro yn y rhengoedd.

Yn 2016 perfformiodd y côr gyda Thri Thenor Cymru – Rhys Meirion, Aled Hall ac Alun Rhys Jenkins, gyda Band Pres Wdig yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a gyda Katherine Jenkins ac Aled Jones yn Neuadd y Brangwyn Abertawe.  Yn 2018 bydd yn perfformio’n unigol yn Neuadd Albert, Llundain, yn yr Ŵyl Corau Meibion. Ymhlith eu hymddangosiadau ar y teledu mae rhaglen Katherine Jenkins Home for Christmas ar BBC1 a Noson Lawen ar S4C.

Mae WIAV wedi’i lleoli yng Nghaerdydd ac yn rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Gan gydnabod ei lwyddiant blaenorol yn y maes hwn, gwahoddodd PCDDS Dennis O’Neill i sefydlu Academi Llais Ryngwladol sy’n ganolfan o ragoriaeth leisiol a’i sefydlu yng Nghymru, amgylchedd delfrydol sy’n adnabyddus fel ‘gwlad y gân’ a chartref cynifer o gantorion rhyngwladol llwyddiannus.

Mae WIAV yn cynnig amgylchedd arbenigol ac unigryw i nifer fach o gantorion eithriadol ar gam cynnar yn eu bywyd proffesiynol, wedi’u dethol a’u recriwtio’n fyd-eang, i ddatblygu a mireinio eu talent i’r safonau proffesiynol uchaf. Ategir yr hyfforddwyr, arbenigwyr iaith a thechnegwyr llais gorau gydag arweinwyr ymweliadol blaenllaw a sêr cenedlaethol a rhyngwladol o’r byd opera.

Agorodd Canolfan Dylan Thomas, ym Mharth Morol Abertawe, yn 1825, a dyma un o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas. Yn 2011, ymgymerodd Prifysgol Cymru â phrydles yr adeilad ac mae wedi buddsoddi’n sylweddol i adnewyddu’r Ganolfan. Bellach mae’n lleoliad amlbwrpas sy’n cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ac achlysuron, ac mae’r cyfleusterau’n cynnwys gofod deori i fusnesau sydd â diddordeb mewn sefydlu presenoldeb yn Abertawe, caffi croesawgar a Chynadleddau a Digwyddiadau 1825.

Dywedodd Euros Rhys Evans, Cyfarwyddwr Academaidd WIAV:

“Mae’n anrhydedd mawr i WIAV gael perfformio yn y lleoliad pwysig hwn yn Abertawe, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at rannu llwyfan gyda’r côr nodedig, Bella Voce. Does gen i ddim amheuaeth y bydd yn gyngerdd cofiadwy iawn.”

Mae tocynnau ar gael i’r cyngerdd o https://www.ticketsource.co.uk/date/333867 neu’n uniongyrchol o WIAV. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 029 2049 3139.