/Geiriadur Prifysgol Cymru yn croesawu dirprwyaeth o Bwyllgor Iaith Tapiriit Kanatami Inuit
Geiriadur Prifysgol Cymru yn croesawu dirprwyaeth o Bwyllgor Iaith Tapiriit Kanatami Inuit 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

Geiriadur Prifysgol Cymru yn croesawu dirprwyaeth o Bwyllgor Iaith Tapiriit Kanatami Inuit

Aelodau pwyllgor iaith yr Inuit yn derbyn cyngor gan Andrew Hawke, golygydd Geiriadur Prifysgol Cymru © BBC

Dros y dyddiau diwethaf, mae grŵp o Inuit o’r Arctig Canada wedi bod ar daith astudio yng Nghymru i ddysgu sut mae’r iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a sut mae’r iaith wedi ffynnu fel iaith fyw.

Mae’r ddirprwyaeth sydd yn cynnwys 17 aelod o Bwyllgor Iaith Tapiriit Kanatami Inuit yn yr Arctig, grŵp amrywiol o ran oedran wedi’i dynnu o bob rhan o ranbarth Arctig Canada, yn cwrdd â nifer o grwpiau sy’n ymwneud â hyrwyddo’r iaith Gymraeg, gan gynnwys Prifysgol Bangor, Cyngor Llyfrau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a CBAC.

Mae chwedeg o ieithoedd brodorol yng Nghanada a phob un yn dirywio o ran nifer y siaradwyr. Ar ben hynny, mae gan bobl yr Inuit naw ffordd wahanol o ysgrifennu eu hiaith, sy’n creu cymhlethdod mawr wrth geisio’i chynnal a’i hadfywio.

Mae’r grŵp sy’n cynnwys athrawon yn bennaf yn ymweld â Chymru i ddeall mwy am y modd y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i chynnal. Y gobaith yw y bydd yna gyngor a chymorth i adfer yr iaith Inuktut – eu hiaith frodorol nhw.

36,000 o siaradwyr sy’n siarad yr Inuktut. Mae’n iaith heb draddodiad ysgrifenedig cryf ac yn dibynnu ar y to hŷn i’w throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.

Ar hyn o bryd, mae’r pwyllgor Iaith Tapiriit Kanatami yn gweithio ar broses hanesyddol i greu un ffurf safonol o’r iaith Inuktitut. Fel rhan o’u taith astudio, ddydd Mercher cafodd y grŵp gyfle i gyfarfod â staff Geiriadur Prifysgol Cymru i drafod y prosiect.

Meddai Andrew Hawke ar ran Geiriadur Prifysgol Cymru:

“Roedd hi’n braf iawn croesawu aelodau Pwyllgor Iaith yr ITK i swyddfeydd y Geiriadur yn Aberystwyth. Mae eu brwdfrydedd dros eu hiaith yn heintus – ac yn esiampl i ni yng Nghymru – dim ond rhyw 36,000 o siaradwyr sydd ond eto mae naw ffordd wahanol gyda nhw o sgrifennu’r iaith! Fel mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn cael ei weld fel canllaw i gynnal ffordd safonol o sgrifennu’r Gymraeg, bydd un ffordd o sgrifennu yn help i’r Inuktitut barhau a ffynnu. Dwedson nhw eu bod yn edmygu’r Cymry am gadw’r iaith yn fyw.”

Doedd ryfedd felly mae ‘Arctig’ oedd gair y dydd Y Geiriadur ddydd Mercher.

Cyn diwedd y daith, bydd y grŵp hefyd yn cyfarfod â ’r Prif Weinidog Carwyn Jones, Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws, a’i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

Fel rhan o bartneriaeth rhwng y British Council, Prince’s Charities Canada a’r Uchel Gomisiwn, fe fydd yr awdur ac academydd Cymreig, Alys Conran yn mynd gyda’r grŵp i ddogfennu eu hamser yng Nghymru. Gallwch ddarllen ei blog am yr ymweliad ar Wales Arts Review – http://www.walesartsreview.org/inuits-in-wales/