/Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru ar restr fer Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Bangor
Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru ar restr fer Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Bangor 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru ar restr fer Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Bangor

Mae prosiect ymchwil cydweithredol a gynhelir ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Abertawe ymhlith y rhai a enwebwyd am Wobrau Cyntaf Prifysgol Bangor ar gyfer Rhagoriaeth Ymchwil.

Nod y Gwobrau cyntaf hyn yw tynnu sylw at rai o dimau ac unigolion ymchwil rhagorol y Brifysgol. Caiff chwe gwobr newydd eu cyflwyno i unigolion a thimau ymchwil neu brosiectau ymchwil penodol. Bydd y Gwobrau’n dathlu cyflawniadau unigol staff academaidd ar wahanol adegau yn eu gyrfa, gan gynnwys Sêr Disglair Addawol, Myfyrwyr Doethurol a Gwobr Cyfraniad Oe,s a chyflwynir dwy Wobr am brosiectau neu raglenni neilltuol yn y Gwyddorau ac yn y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ynghyd â Gwobr prosiect Rhyngwladol.

Mae’r prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru, 1750-2010 a gyllidir gan yr AHRC, sydd wedi adolygu a dathlu sut roedd ymwelwyr o Ewrop yn gweld Cymru dros gyfnod o 260 flynyddoedd, ar y rhestr fer yn y categori Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Gan adeiladu ar ysgolheictod sy’n bodoli eisoes ar ysgrifennu taith yn Saesneg am Gymru, mae’r prosiect yn ceisio ehangu’r cwmpas drwy ymchwilio i amrywiaeth eang o ffynonellau, fel teithlyfrau, ysgrifau, dyddiaduron neu lythyrau gan Ewropeaid cyfandirol. Mae crynodebau a gwybodaeth fanwl am hanesion gan deithwyr Ewropeaidd ar gael yn rhydd ar gronfa ddata ar-lein y prosiect Accounts of Travel, ynghyd â gwybodaeth ar o ddeutu 400 o gofnodion taith eraill.

Mae prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru yn ymuno â dau enwebai arall yn ei gategori gan gynnwys prosiect sydd wedi gwella hyfforddiant athletwyr elît, (Yr Athro Lew Hardy, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer) a phroject sydd wedi newid y modd y mae’r diwydiant digidol a chyrff rheoli yn ystyried data emosiynol (Dr Andy McStay, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau).

Meddai’r Athro Jo Rycroft- Malone, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) ym Mhrifysgol Bangor wrth sôn am y gwobrau:

“Mae’r gwobrau hyn yn gyfle gwych i ni gydnabod a gwerthfawrogi llwyddiant o fewn y Brifysgol ac arddangos enghreifftiau o ymchwil o ansawdd, y llwyddiannau a’r talentau sydd gennym o fewn y Brifysgol. Yn ogystal â gwobrwyo’r timau ac unigolion llwyddiannus, bydd y gwobrau hefyd yn symbyliad i eraill yn y man.”

Arweinir prosiect y Teithwyr Ewropeaidd i Gymru, 1750-2010 gan y prif ymchwilydd yr Athro Carol Tully (Bangor), gyda’r cyd-ymchwilwyr Dr Heather Williams (Canolfan Uwchefrydiau) a Dr Kathryn Jones (Abertawe).

Hyd yma, mae wedi cynhyrchu nifer o erthyglau ac wedi golygu rhifyn arbennig o Studies in Travel Writing, gyda phob un o aelodau’r tîm yn rhannu canfyddiadau cychwynnol o’r ymchwil parhaus mewn papurau academaidd a phrif ddarlithoedd mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol a sgyrsiau cyhoeddus i amrywiol grwpiau hanes lleol.

Mewn cydweithrediad â thair amgueddfa (Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth; Amgueddfa Abertawe; Storiel, Bangor), bu arddangosfa EwrOlwg: Cymru drwy Lygaid Teithwyr Ewropeaidd, 1750-2015 yn teithio ar draws Cymru tan fis Gorffennaf 2016. Cynhyrchwyd adnoddau addysgol dwyieithog oedd ar gael am ddim i gyd-fynd â’r arddangosfa yn ogystal ag arddangosfa ar-lein yn dangos copïau digidol o’r gwaith celf a’r gwrthrychau ar daith.

Wrth sôn am yr enwebiad, dywedodd Dr Heather Williams:

“Mae’r enwebiad hwn yn adlewyrchu natur aml-bartner Teithwyr Ewropeaidd i Gymru, a arweiniodd at lwyddiant yr arddangosfa deithiol EwrOlog. Gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli mwy o bobl i ddefnyddio ein cronfa ddata unigryw sy’n cynnwys dros 400 cofnod o deithiau i Gymru gan Ewropeaid o’r cyfnod Rhamantaidd hyd at y presennol.”

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod Noson Wobrwyo sydd i’w chynnal yn Pontio ar Ragfyr 5 2016.

Yn dilyn y noson wobrwyo gyntaf hon, bydd y Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil yn cael eu cynnal bob yn ail flwyddyn â gwobrau Effaith ac Arloesi y Brifysgol.

Ceir rhagor o wybodaeth am brosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru, 1750-2010ar y wefan:  http://etw.bangor.ac.uk/