/Cytundeb cyfnewid myfyrwyr newydd â Phrifysgol Malaya
Cytundeb cyfnewid myfyrwyr newydd â Phrifysgol Malaya 2018-01-29T07:50:22+00:00

Project Description

Cytundeb cyfnewid myfyrwyr newydd â Phrifysgol Malaya

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch dros ben o gyhoeddi ei gytundeb cyfnewid myfyrwyr newydd â Phrifysgol Malaya.

Mae’r cytundeb yn rhan o strategaeth ryngwladol y Brifysgol ac fe’i llofnodwyd yn ddiweddar gan yr Athro Medwin Hughes, DL Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant a’r Athro Tan Sri, Dr Amin Mohd Dr. Jalaludin, Is-Ganghellor Prifysgol Malaya.

Mae Prifysgol Malaya yn denu myfyrwyr gorau’r wlad ac fe’i ceir ar frig rhestr y weinyddiaeth addysg uwch o Brifysgolion Malaysia. Mae hefyd gyda 30 prifysgol orau’r byd yn ôl y Safleoedd QS Prifysgolion y Byd y Times Higher Education (THE). Mae myfyrwyr rhyngwladol y Brifysgol yn cynrychioli mwy na 80 o wahanol wledydd o bob cwr o’r byd.

Prifysgol Malayayw prifysgol hynaf Malaysia a saif yn ne-orllewin prifddinas Malaysia, Kuala Lumpur. Fe’i sefydlwyd yn Goleg Meddygaeth Brenin Edward VII yn Singapore ar 28 Medi 1905. Ym mis Hydref 1949, daeth yn Brifysgol Malaya yn dilyn uno Coleg Meddygaeth Brenin Edward VII a Choleg Raffles, a sefydlwyd yn 1928.

Daw enw Prifysgol Malaya o’r term ‘Malaya’ – sef yr enw ar y wlad ar y pryd. Nododd Comisiwn Carr-Saunders ar Addysg Prifysgol ym Malaya, a argymhellodd sefydlu’r Brifysgol, yn ei adroddiad yn1948: “Byddai Prifysgol Malaya yn darparu am y tro cyntaf ganolfan gyffredin lle gallai amrywiaethau o ran hil, crefydd a buddiant economaidd gymysgu mewn cydymdrech.  Oherwydd yn anorfod, rhaid i Brifysgol Malaya sylweddoli ei bod yn Brifysgol i Malaya.”

Tyfodd y Brifysgol yn gyflym iawn yn ystod y degawd cyntaf ar ôl ei sefydlu ac arweiniodd hyn at sefydlu dwy adran annibynnol ym 1959, y naill yn Singapore a’r llall yn Kuala Lumpur. Yn 1960, nododd llywodraeth y ddwy diriogaeth eu hawydd i newid statws y ddwy yn brifysgol genedlaethol. Pasiwyd deddfwriaeth yn 1961 a sefydlwyd Prifysgol Malaya ar 1 Ionawr 1962.

Ar 16 Mehefin 1962, dathlodd Prifysgol Malaya sefydlu’r Canghellor cyntaf, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sef Prif Weinidog cyntaf y wlad hefyd. Yr Is-Ganghellor cyntaf oedd yr Athro Oppenheim, mathemategydd byd-enwog.

Ar hyn o bryd, Ei Uchelder Brenhinol, Darul Swltan Perak Ridzuan, Swltan Nazrin Muizzuddin Shah yw Canghellor Prifysgol Malaya.

Penodwyd yr Athro Jalaludin yn unfed Is-Ganghellor ar ddeg Prifysgol Malaya ar 8 Tachwedd 2013.

Mae’r Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes, DL: “Mae partneriaeth y Brifysgol â Phrifysgol Malaya wedi cymryd cam pwysig ymlaen a bydd yn arwain at amrywiaeth o ddatblygiadau cwricwlwm cyffrous yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer cydweithredu pellach.

“Mae hwn yn gam pwysig ymlaen ar y daith i greu partneriaeth a fydd yn caniatáu i ni ddathlu rhagor fyth o gyfleoedd i fyfyrwyr ar gyfer y staff ac ar gyfer cyfnewid gwybodaeth rhwng y naill sefydliad a’r llall trwy roi cyfle i fyfyrwyr o Malaysia astudio yng Nghymru.”

I gael rhagor o wybodaeth am y bartneriaeth, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/international/study-abroad-and-exchange/international-opportunities/malaya/

Dylai myfyrwyr a hoffai gael mwy o wybodaeth am y cyfleoedd i astudio dramor ym Malaysia gysylltu â: Kath Griffiths, k.griffiths@uwtsd.ac.uk

Dylai unrhyw fyfyrwyr cyfnewid sydd ar eu ffordd yma fynd i:  http://e-inbound.um.edu.my/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476