/Campus – Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru
Campus – Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru 2018-01-29T07:50:21+00:00

Project Description

Campus – Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Gellir gweld rhifyn Haf 2017 o Campus, Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, ar-lein yn awr.

Campus yw un o’r adnoddau niferus sydd gennym ni i gyfathrebu gyda Chyn-fyfyrwyr. Mae’n rhoi gwybodaeth i’n haelodau am ddatblygiadau allweddol a mentrau sy’n digwydd o fewn Prifysgol Cymru, ac mae’n darparu ffordd reolaidd i’n graddedigion gadw cysylltiad â’i gilydd, a rhannu eu llwyddiannau a’u digwyddiadau.

Darllenwch ef yn awr ar www.cymru.ac.uk/CylchgrawnCynfyfyrwyr a gellir ei lawr lwytho neu ei argraffu er mwyn i chi ei ddarllen wrth eich pwysau. Mae copïau papur o gylchgrawn Campus ar gael hefyd – os hoffech gael un, cysylltwch â’r swyddfa Cyn-fyfyrwyr.

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn pob rhifyn o Campus yn y dyfodol, cofrestrwch yn awr

Ceir rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ar y wefan www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr