/Ysgoloriaethau 2017/2018 yn yr Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau Celtaidd yn y Ganolfan Uwchefrydiau
Ysgoloriaethau 2017/2018 yn yr Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau Celtaidd yn y Ganolfan Uwchefrydiau 2018-01-29T07:50:23+00:00

Project Description

Ysgoloriaethau 2017/2018 yn yr Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau Celtaidd yn y Ganolfan Uwchefrydiau

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 bydd Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr Ieithoedd Celtaidd yn cyllido tua phum efrydiaeth y gellir eu dal yn unrhyw un o’r Sefydliadu Addysg Uwch yn ei chonsortiwm, y mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn aelod ohono.

Rhaid i ymgeiswyr am yr efrydiaethau tair blynedd fod wedi derbyn cynnig amodol neu ddiamod o le ar un o raglenni PhD y Ganolfan cyn ymgeisio am yr efrydiaeth. Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio, cysylltwch â marion.loeffler@cymru.ac.uk neu’r aelod perthnasol o staff y Ganolfan Uwchefrydiau yn eich maes ymchwil mor fuan â phosibl, ond cyn diwedd mis Rhagfyr 2016.

Caiff Canolfan Hyfforddiant Doethurol gydweithredol yr ieithoedd Celtaidd ei hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (ARHC) am y cyfnod 2014-19, a’i nod yw rheoli ysgoloriaethau doethurol a rhaglenni hyfforddi dros y cyfnod hwnnw yn yr Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau Celtaidd.

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr ieithoedd Celtaidd yr AHRC yn gonsortiwm o 12 SAU sy’n cynnwys Prifysgolion Aberdeen, Bangor, Caergrawnt, Caeredin, Glasgow, Rhydychen, Abertawe, Prifysgol Queens Belfast, Prifysgol Ulster, Prifysgol yr Ucheldir a’r Ynysoedd /Sabhal Mòr Ostaig, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru; rheolir y Ganolfan gan Brifysgol Glasgow.

I gael rhagor o fanylion ewch i:
http://www.gla.ac.uk/colleges/arts/graduateschool/fundingopportunities/ahrccentrefordoctoraltrainingincelticlanguages/studentships201718/