/Rhodri: A Political Life in Wales and Westminster
Rhodri: A Political Life in Wales and Westminster 2018-01-29T07:50:20+00:00

Project Description

Rhodri: A Political Life in Wales and Westminster

Cyhoeddir hunangofiant gwleidyddol Rhodri Morgan Rhodri: A Political Life in Wales and Westminster y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru.

A Chymru’n teimlo’r golled ar ôl cyn Brif Weinidog Cymru ac arweinydd Llafur Cymru a fu farw ym mis Mai eleni, mae’r ffigur cyhoeddus hoffus yn gadael ei hunangofiant i ni, yn gofnod difyr ac agored o’i fywyd gwleidyddol oedd ar adegau’n gynhyrfus, yn aml yn ddadleuol ond byth yn ddiflas.

Dyma gyfrol ffraeth a sgyrsiol, yn cynnig golwg ar y ffordd roedd Llywodraeth Cymru’n gweithio a’r heriau o ymdrin â threfniadau llywodraeth glymblaid. Gyda’i synnwyr digrifwch yn amlwg ar y dudalen, mae Morgan yn osgoi’r diflastod sy’n aml yn gysylltiedig â chofiannau gwleidyddol gan gofnodi ei frwydrau gwleidyddol yn agored.

Bydd y gyfrol hon yn apelio at y darllenydd achlysurol a’r rheini sy’n ymddiddori mewn gwleidyddiaeth, ac ynddi cawn ddarllen myfyrdodau olaf Rhodri Morgan ar fywyd gwleidyddol yng Nghymru, San Steffan a thu hwnt, gyda chipolwg unigryw ar ddeng mlynedd gyntaf hanes Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Am ragor o wybodaeth am yr hunangofiant, ac i brynu copi, ewch i wefan Gwasg Prifysgol Cymru – http://www.uwp.co.uk/cy/book/rhodri-hardback/

Rhodri Morgan: A Political Life in Wales and Westminster by Rhodri Morgan (Gwasg Prifysgol Cymru, Medi 2017)
£24.99 • HB • 9781786831477 • 234x156mm • 464 tudalen